طراحی وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک

مشتری
شرکت بهبود پارسه
خدمات
وب، پرتال
تاریخ
چهارشنبه 25 دی 1398 - 12:00
تیم
پوناس سری 2
طراحی سایت فروشگاهی قطعات خودرو
https://www.carbiotic.ir

وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک که به سفارش سازمان تاکسیرانی تهران بزرگ توسعه داده شده است، یکی از بزرگترین فروشگاههای قطعات خودرو در سطح کشور میباشد.

طراحی وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک/ نمونه کار طراحی وب سایت / پوناس بررسی شده توسط مدیر سیستم / چهارشنبه 25 دی 1398 - 12:00. طراحی وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک/ نمونه کار طراحی وب سایت / پوناس طراحی وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک مخصوص قطعات خوردو می باشد که به سفارش تاکسیرانی شهر تهران طراحی شده است. نمونه کار این سایت قابل مشاهده می باشد./نمونه کار وب سایت فروشگاهی

مرتبط با این پروژه

ما یک تیم با تجربه از پرسنل تولید و بازرسی برای اطمینان از کیفیت داریم.