• نام پروژه :وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک
  • دسته بندی : وب، پرتال
  • وضعیت : تحویل به کارفرما
  • کارفرما : شرکت بهبود پارسه

توضیحات پروژه وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک

وب سایت فروشگاهی کاربیوتیک که به سفارش سازمان تاکسیرانی تهران بزرگ توسعه داده شده است، یکی از بزرگترین فروشگاههای قطعات خودرو در سطح کشور میباشد.

این فروشگاه هم اکنون به آدرس زیر در دسترس می باشد.

www.carbiotic.ir