• نام پروژه :پرتال شهرداری
  • دسته بندی : سایت
  • وضعیت : تحویل به کارفرما
  • کارفرما : شهرداری خسروشاه

توضیحات پروژه پرتال شهرداری

سایت شهرداری خسروشاه که سایت معرفی شهر و برخی خدمات این مجموعه می باشد، با طراحی اختصاصی و پنل کاربری آسان در اختیار شهرداری خسروشاه قرار گرفته شده است.