blog image
1400/10/12
نویسنده: مدیر سیستم
کسب و کار ها و تحولات فناوری اطلاعات

کسب و کار ها و تحولات فناوری اطلاعات

در متون مربوط به تاریخ بشر و تحولات صورت گرفته در زندگی بشری معمولا نقاط عطف مشترکی وجود دارد که بخاطر تاثیر عمیق در جنبه های مختلف زندگی بشر، تاریخ به قبل و بعد از آن تقسیم می شود. اختراع چرخ در زمانهای قبل تر و انقلاب صنعتی و مکانیزاسیون در قرنهای اخیر دو نمونه بسیار قابل تجه و ملموس از این نقاط عطف هستند. اما در چند دهه گذشته تغییراتی در جهان اتفاق افتاده است که شاید به اندازه کل تاریخ در زندگی بشر تاثیرگذار بوده. این تحول و انقلاب از ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی است و وجوه مختلفی میتوان به آن داد؛ اما نقطه مشترک و بعد کلی همه این تغییرات را میتوان در رخدادهای مربوط به فناوری اطلاعات مشاهده کرد. فناوری اطلاعات تاثیر بسیار شگرفی از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر جای گذاشته است، لیکن در این مقاله سعی داریم به تاثیرات عمده و چشمگیر فناوری اطلاعات در کسب و کارهای دنیای امروز با در نظر گرفتن رخدادهای اتفاق افتاده در کشور خودمان در این زمینه بپردازیم.

      1-اتوماسیون و خودکار سازی فرایندهای کسب و کار

اتوماسیون در دهه های گذشته طرفداران بسیاری در صنعت و به ویژه در بخشهای تولیدی کسب و کار ها داشته است. استفاده از اتوماسیون های صنعتی با تکنولوژی های رو به رشد و اتوماتیک کردن فرایند ها، همواره مزایای قابل توجهی داشته است که برخی از آنها عبارتند از:

 • افزایش سرعت و مقدار تولید
 • کاهش هزینه ها در بلند مدت
 • افزایش دقت و کاهش خطای انسانی

این موارد رقابت جدیدی هم در شرکت های ارائه دهنده خدمات اتوماسیون و اتوماتیک سازی ایجاد کرده است و منجر به ارائه راهکارهای جدید در این زمینه شده است.

      2-کنترل های از راه دور

تکنولوژی های بر مبنای آی تی نوع جدید از ارتباطات کاری را به وجود آورده است که در دو بخش قابل بررسی است، بخشی برای مدیران و بخشی برای کارمندان . مدیران با استفاده از خدمات داده گیری و داده کاوی، بوسیله امکانات نرم افزاری و در صورت لزوم سخت افزاری میتوانند در جریان امورات مربوط به کسب و کار خود باشند. این کار میتواند به صورت آنلاین و در هر لحظه و در هر مکان در صورت دسترسی به اینترنت اتفاق بیفتد. نوع بروز تر این موضوع در تحلیل های هوشمندی باشد که در صورت وجود داده های خارج از محدوده مجاز،  هشدارهای لازم جهت پیشگیری و بهبود را داشته باشد.

این هشدارهای اتوماتیک نرم افزاری میتواند در موارد زیر مورد استفاده داشته باشد:

 • کنترل کیفیت محصولات تولیدی و تولید با خطای صفر
 • قیمت و حد مجاز فروش برای مشتریان جهت مدیریت مشتریان
 • یادآوری های دوره ای در نت
 • خدمات دوره ای در کسب و کارهای خدماتی
 • تحلیل و هشدار روند منفی در پنلهای آموزشی

این مزایای نرم افزاری سبب خواهد شد تا توسعه کسب و کارها راحت تر صورت گیرد، سرعت انجام کارهای افزایش یابد، خطاهای احتمالی در تولید و فروش و ثبت، در سریعترین زمان ممکن و با کمترین هزینه ممکن قابل رفع باشند و در نهایت توان رقابتی با رقبای مختلف در نقاط مختلف دنیا را ایجاد میکند تا مانع از نابودی کسب و کار در اثر تحولات تکنولوژیکی شود.

      3-کار از راه دور

با شیوع بیماری کرونا کویید 19 و شرایط سخت اقتصادی، ضرورت تحول در وضعیت مشاغل بیش از پیش خود نمایی کرد. آمارهای جهانی در سالهای اخیر نشان میدهند حدود 30 درصد مشاغل در سطح دنیا قابلیت دورکاری دارند. نقطه مشترک این مشاغل مبتنی بر آی تی بودن همه این فیلدهای کاری هست. این کسب و کارهای شامل کسب و کارهای کوچک و حتی بزرگ دولتی نیز می شود که موجب شده است بسیاری از دولت ها دور کاری را به رسمیت بشناسند.

دورکاری مزایای ویژه ای به همراه دارد که برخی از آنها عبارتند از:

 • کاهش قابل توجه  هزینه های کسب و کار
 • صرفه جویی در مصرف انرژی
 • چابکی سازمان و کسب و کار
 • چند وظیفه ای بودن افراد شاغل و امکان توسعه راحت تر کسب و کار

طبیعی است برای روی آوردن به دورکاری باید زیرساخت های لازم براساس آی تی فراهم گردد. این زیر ساخت های علاوه بر ایجاد مسیرهای پر سرعت، بستری هست که شاغلین بخشهای مختلف کسب و کار را بتواند به هم دیگر متصل کند. امنیت داده، کارکرد صحیح براساس ماهیت کسب و کار و کاربری آسان برای اقشار مختلف ویژگیهای اصلی هستند که یه سامانه خوب و کامل باید واجد آن باشند.