blog image
1400/06/23
نویسنده: مدیر سیستم
حضوردر هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 98

حضور شرکت پوناس در هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی که آبان ماه 98 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار گردید