blog image
۱۳۹۹/۰۱/۱۳
نویسنده: نوید ارفعی
حضور غیاب آنلاین

یکی از اهداف اصلی آموزشی در مدارس ایجاد بستری برای آموزش و القای نظم به دانش آموزان است. در این میان حضور به موقع و عدم غیبت دانش آموزان در مدرسه و سر کلاس، از مهمترین مصادیق نظم در دانش آموزان است؛ تا حدی که معمولا نمرات منفی در انضباط دانش آموزان برای غیبت یا تاخیربرای حضور سرکلاس در نظر گرفته میشود. در سالهای اخیر و با افزایش حساسیت والدین جهت حضور دانش آموزان در مدرسه، اطلاع اولیا از حضور فرزندانشان در مدرسه نیز به مقوله جدیدی تبدیل شده است.لذا معمولا حضور و غیاب دانش آموزان باید در همان روز و حتی الزاما در ساعات اولیه روز به هر روش ممکن صورت گیرد و غیبت احتمالی دانش آموز به اطلاع والدین رسانده شود. مسئله حضور و غیاب دانش آموزان در مدرسه و اطلاع رسانی به موقع به والدین چنان اهمیت یافته است که در سالهای اخیر ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری بسیاری ذیل عنوان هوشمند سازی مدارس برای حل این مشکل وارد بازار شده است. در ابزارهای سخت افزاری که به این منظور طراحی شده اند معمولا سخت افزاری جهت شناسایی کارت و یا اثر انگشت دانش اموز وجود دارد که در بخش ورودی مدرسه نصب میشود.

معایب عمده ای که در این نوع سیستم های سخت افزاری وجو دارد عبارتند از:

• لزوم همراه داشتن کارت شناسایی الکترونیکی

• زمانبربودن حضور و غیاب همه دانش آموزان به صورت یک به یک

• تغییرات کلی در سیستم در صورت نیاز به ارتقا

• محوریت حضور در مدرسه و نه حضور در کلاس برای حضور و غیاب

همه این موارد درست به دست هم دادند تا متخصصین شرکت پویا نگار ارتباط سپهر پوناس در راستای اجرای مدرسه هوشمند به فکر راهکاری کامل و با در نظر گرفتن همه ابعاد و صرفا براساس راهکارهای نرم افزاری برای این موضوع باشند. سامانه حضور غیاب آنلاین که به عنوان بخشی از سامانه هوشمند ارتباط دانش آموز سهاد قرار داده شده است؛ با هدف حفظ روال مرسوم اینکار و با محوریت حضور و غیاب در کلاس طراح شده است. براساس این سامانه معلم هر کلاس پس از حضور در کلاس و با توجه به لیست هر کلاس که در پنل معلمین سهاد تعریف شده است؛ اقدام به حضور و غیاب میکند که در صورت غیبت هر دانش آموز پیامکی با مضمون غیبت به اولیا ارسال میشود. طراحان نرم افزار برای حضور با تاخیر دانش آموز در کلاس و بعد از انجام حضور و غیاب توسط معلم نیز راهکاری اندیشیده اند تا والدین در جریان عدم غیبت و صرفا تاخیر قرار گیرند. سیستم در این موارد اینگونه عمل میکند که با ثبت تاخیر حضور در کلاس، پیامکی اصلاحی و تحت عنوان تاخیر با والدین ارسال می شود تا نگران غیبت دانش آموز از سر کلاس نباشد. همانطور که اشاره شد این سامانه با محوریت حضور در کلاس پایه گذاری شده است و احتمال حضور در مدرسه و عدم حضور در کلاس را بعنوان غیبت تقلی میکند. در ابتدای روز و پایان حضور و غیاب دانش آموزان در کلاس ها، همه موارد غیبت به صورت متمرکز و البته تفکیک شده و از طریق پنل مدیر به اطلاع مدیر رسانده میشود تا در کمترین زمان ممکن کلیه غایبین کلاس ها را داشته باشد.